Rejestracja użytkownika


Rejestracja
Imie
Nazwisko
Login
Hasło
Powtórz Hasło
Mail

Chce założyć pełne konto, żeby korzystać z wszystkich usług Portalu Górskiego.

Zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od PRO-IT Ireneusz Gosztyła, z siedzibą w Czeladzi, ul. 1 Maja 27 na mój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych PRO-IT Ireneusz Gosztyła, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie.

Zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: PRO-IT Ireneusz Gosztyła, z siedzibą w Czeladzi, ul. 1 Maja 27. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „Baza Użytkowników Portalu Górskiego” i wykorzystywane w celu realizacji usług dostępnych na portalu www.portalgorski.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Oświadczam również że zostałem poinformowany o fakcie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Portal Górski - portalgorski.pl - jkw.pl Copyright © JerzyM 2011